DigiDetox - Jak zvládat technologie a nezbláznit se?

Digitální technologie nám mění život.
Výzkumy ukazují, že v dnešní době věnujeme více času digitálním médiím než spánku. Zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. To, co jsme dřív prováděli pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese nebezpečí.


Pokud přenecháme digitálním mediím kontrolu nad všemi oblastmi života, stávají se z nás závislí lidé. Vzniká závislost, která poškozuje mysl i tělo. K následku tohoto stavu patří stres, nadváha, deprese, poruchy spánku, poruchy soustředění i zvýšená prokrastinace. U dětí se špatně vyvíjí motorika, komunikace i schopnost navazování kvalitních sociálních vztahu a empatie.


Co s tím můžeme udělat a jak technologie chytře využívat ke své spokojenosti? O tom více v DigiDetoxu podle Matěje Krejčího

CO SE DOZVÍTE:

  • Co je to NoMoFobia + Fomo?
  • Jakým způsobem digitální technologie ovlivňují naší paměť a soustředění?
  • Jaký vliv mají technologie na kvalitu spánku a jak si kvalitní spánek zařídit?
  • Jak správně používat internet pro svůj prospěch a nemarnit tak zbytečně čas?
  • Jak technologie ovlivňují naše myšlení, sociální vazby a empatii?
  • Konkrétní příklady, které se dějí v běžném životě a jednoduché nástroje na řešení DigiDetoxu?

Cílem je pochopit, jak technologie využívat a nenechat se jimi převálcovat.