Vše pro váš rozvoj

S čím vám mohu pomoci?

Poskytuji osobní nebo skupinové konzultace či školení. Spolupráci můžete využít pro vnitřním nebo i venkovním prostředí, například formou procházky nebo online. Místo setkání bude vždy určeno individuálně a po domluvě.

Mé metody práce jsou založeny na přímých otázkách a prožitcích. K rozšíření vědomostí využívám nástroje pozitivní psychologie, terapií a autosugestivních tréninzích.